Od dawna dużą radość i satysfakcję daje mi kontakt z dziećmi. Fascynuje mnie ich szczerość, otwartość i entuzjazm. W związku z tym postanowiłam kształcić się na kierunku pedagogicznym. Tytuł magistra pedagogiki – o specjalności: pedagogika społeczno-opiekuńcza – zdobyłam w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Tematem mojej pracy była rola zabawy w terapii dziecka. W mojej pracy z dziećmi opieram się właśnie o terapię przez zabawę*, ponieważ jestem głęboko przekonana, że jest ona najbardziej odpowiednia i najbliższa dziecku.
Podczas studiów zainteresowałam się logopedią i postanowiłam kształcić w tym kierunku. Ukończyłam dwuletnie Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Praca umożliwia mi łączenie zainteresowań związanych z pedagogiką i logopedią. Ogromną satysfakcję daje mi możliwość pomocy osobom, które się do mnie zgłaszają. Staram się, aby podczas naszych spotkań panowała miła i przyjazna atmosfera.

Ciągle staram się poszerzać moją wiedzę poprzez zapoznawanie się z publikacjami naukowymi, a także poprzez kursy i szkolenia. Ukończyłam kursy organizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie :


Zdobywałam doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk studenckich oraz przy okazji wolontariatu, w takich placówkach jak:


Mam siedmioletnie doświadczenie w pracy logopedycznej z dziećmi we własnym gabinecie oraz:

Praktycznego przygotowania do zawodu uczyłam się przez 2 lata, pod okiem wykwalifikowanego logopedy w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie.


Mam nadzieję, że sprostam Państwa oczekiwaniom.


Zapraszam serdecznie!


Anna Majewska