Trzeba pamiętać, że terapia logopedyczna wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania.


SUKCES TERAPII ZALEŻY OD SYSTEMATYCZNYCH, CODZIENNYCH ĆWICZEŃ!!


Nie osiągniemy zamierzonych efektów, jeżeli ograniczymy się jedynie do ćwiczeń w gabinecie logopedycznym. Należy powtarzać ćwiczenia w domu.


Im szybciej zaczniemy terapię, tym łatwiej i w krótszym tempie zobaczymy rezultaty. Najbardziej efektywna jest praca z małymi dziećmi. Lepiej czemuś zapobiegać, niż potem to leczyć czy korygować.


Wyróżniamy następujące ETAPY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

tzw. Termometr mówienia – skala 9 stopniowa (autorzy – Van Riper i Irwin):


  1. Wiem, jak wymawia się dźwięk.

  2. Mogę wymówić dźwięk.

  3. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo między samogłoskami.

  4. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w nagłosie wyrazu (na początku wyrazu).

  5. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w śródgłosie wyrazu (w środku wyrazu).

  6. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w wygłosie wyrazu (na końcu wyrazu).

  7. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo podczas czytania.

  8. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w gabinecie logopedycznym.

  9. Mogę zawsze prawidłowo posługiwać się dźwiękami.


Osiągnięcie stanu wyrażonego w punkcie 9 jest celem automatyzacji, a zarazem reedukacji w ogóle.


METODY PRACY

Metody, formy i techniki pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.


W terapii wykorzystywane są elementy min.:


Praca z dziećmi oparta jest głównie o TERAPIĘ PRZEZ ZABAWĘ* .


Cele osiągane są poprzez stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń w tym:

właściwych ćwiczeń korygujących wady wymowy (wywoływanie i utrwalanie poprawnej wymowy głoski), ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego), ćwiczeń słuchowych, ćwiczeń emisyjno-głosowych, ćwiczeń stymulujących ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa, myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci, orientacji przestrzennej), ćwiczeń grafomotorycznych.


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy takich jak:


Z terapii mogą korzystać dzieci, a także młodzież i osoby dorosłe.